message

VP Bank và đêm nhạc Richard Clayderman: Câu chuyện về thông điệp của thương hiệu!

Có lẽ không ngành hàng, dịch vụ nào lại khó tìm điểm khác biệt như các ngân hàng như hiện nay, khi mà sự đua tranh về lãi suất tiền gửi, ưu đãi về vốn vay, các lợi thế về dịch vụ hay thái độ phục vụ khách hàng... tất cả đều không còn tạo ra sự khác biệt giữa các ngân hàng với nhau.

Subscribe to RSS - message
Scroll to Top