Logo

Ý nghĩa của các thương hiệu nổi tiếng

Logo của McDonald's tượng trưng cho ngực phụ nữ, Google lại mang thông điệp "không thích chơi đúng luật"....đằng sau mỗi logo là cả một ẩn ý lớn của nhà sản xuất.

Subscribe to RSS - Logo
Scroll to Top